Valokuvaaja Tiina Anttila | Privacy Policy
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Privacy Policy

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 8.4.2018
Päivitetty 8.4.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Valokuvaaja Tiina Anttila
044-2057514
tiina at tiinaanttila.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Anttila
044-2057514
tiina at tiinaanttila.fi

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteri on tarkoitettu asiakassuhteiden hoitoon, tiedottamiseen ja laskuttamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä säilytetään asiakkaiden nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältöön tulevat tiedot tulevat suoraan asiakkailta itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tuotetilauksia varten. Tällöin luovutetaan asiakkaan yhteystiedot tuotetoimituksia varten. Tietoja voidaan luovuttaa ETA:n ja EU:n ulkopuolelle, Facebook, Instagram ym. muiden sosiaalisen median yhteydenpitovälineiden kautta, sekä kuvagalleria Pixieset kautta. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja voi joutua ETA:n ja EU:n ulkopuolelle sosiaalisen median viestintä kanavia käyttettäessä, esimerkiksi Facebook, Instagram, sekä Pixieset kuvagalleria.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävä asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuksen voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin. Asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia tietojen poistaminen rekisteristä, ellei hänellä ole avoimia laskuja tai avoimia perintätoimia tai laki estä niiden poistamista.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.