Valokuvaaja Tiina Anttila | Privacy Policy
3
page-template-default,page,page-id-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Privacy Policy

TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 8.4.2018
Päivitetty 8.4.2018

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Valokuvaaja Tiina Anttila
Ostolantie 6 A 6
044-2057514
tiina at tiinaanttila.fi

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 

Tiina Anttila
044-2057514
tiina at tiinaanttila.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

 

Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Asiakasrekisteri on tarkoitettu asiakassuhteiden hoitoon, tiedottamiseen ja laskuttamiseen.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Asiakasrekisterissä säilytetään asiakkaiden nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Rekisterin sisältöön tulevat tiedot tulevat suoraan asiakkailta itseltään.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tuotetilauksia varten. Tällöin luovutetaan asiakkaan yhteystiedot tuotetoimituksia varten. Tietoja voidaan luovuttaa ETA:n ja EU:n ulkopuolelle, Facebook, Instagram ym. muiden sosiaalisen medien yhteydenpitovälineiden kautta. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

 

Tietoja voi joutua ETA:n ja EU:n ulkopuolelle sosiaalisen median viestintä kanavia käyttettäessä, esimerkiksi Facebook, Instagram.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävä asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

 

10. TARKASTUSOIKEUS

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuksen voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

 

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

 

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin. Asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia tietojen poistaminen rekisteristä, ellei hänellä ole avoimia laskuja tai avoimia perintätoimia tai laki estä niiden poistamista.

 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.